E-karta

Szansa czy zagrożenie

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Białymstoku jest miejskim zakładem budżetowym powołanym decyzją prezydenta Białegostoku i działa na podstawie statutu nadanego uchwałą Rady Miejskiej w Białymstoku. Ośrodek realizuje zadania w zakresie wychowania fizycznego, sportu, rekreacji i rehabilitacji ruchowej.

Do podstawowych zadań MOSiR-u należą w szczególności: utrzymanie i udostępnianie bazy sportowo-rekreacyjnej, rozwijanie usług w zakresie sportu, rekreacji i rehabilitacji ruchowej, współpraca ze szkołami i klubami sportowymi, a także prowadzenie wypożyczalni sprzętu sportowego. MOSiR dysponuje obiektami sportowymi, które są areną wielu imprez o skali krajowej i międzynarodowej. Do dyspozycji klientów są trzy pływalnie (sportowa, rodzinna i kameralna), stadion lekkoatletyczny, kryte lodowisko, ośrodek sportów wodnych nad zalewem w Dojlidach, hotel i stadion piłkarski. Trzy pływalnie mają największy udział w kosztach utrzymania oraz przychodach MOSiR-u.Charakterystyka pływalni
Wszystkie pływalnie na przestrzeni dwóch ostatnich lat przeszły zmiany w sposobie zarządzania poprzez stworzenie jednego zespołu pływalni i odświeżenie wizerunku. Przeprowadzono analizę obecnych klientów, dzięki której dokonano sprofilowania pływalni. Zewnętrznym efektem profilowania była zmiana nieatrakcyjnych nazw pływalni (P1, P2 i P3) na bardziej związane z profilem klienta i świadczonymi usługami…

WIĘCEJ W MAGAZYNIE „PŁYWALNIE I BASENY” NR 12

 


TEKST: PIOTR BUBELA
FOTO: ARCHIWUM MOSiR BIAŁYSTOK