Przyczyny i skutki wypadków w wodzie – studium przypadku

Aktywność fizyczna w środowisku wodnym związana jest nierozerwalnie z ryzykiem wystąpienia procesu tonięcia, zarówno tym o przebiegu typowym, jak i nietypowym. Najbardziej nieoczekiwane wydają się wypadki podczas zorganizowanych zajęć rekreacyjnych lub nauki czy doskonalenia pływania, na kąpieliskach strzeżonych. Okazuje się wtedy bowiem, że nakłady środków finansowych oraz działania wielu osób, które bezpośrednio powinny zapewnić bezpieczeństwo korzystającym z kąpielisk strzeżonych, nie doprowadziły do uniknięcia śmiertelnego wypadku w wodzie. Zdarzenie takie podlega wówczas przede wszystkim prawnej ocenie pod względem przygotowania i realizacji zajęć oraz kompetencji i postawy osób odpowiedzialnych za zaistniały wypadek.

Zadania osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo

Podstawowym zadaniem organizatorów i osób realizujących różne formy aktywności fizycznej w wodzie, m.in. trenerów i instruktorów pływania, nauczycieli wychowania fizycznego oraz ratowników wodnych, jest zorganizowanie zajęć w taki sposób, aby zminimalizować ryzyko wystąpienia typowego wypadku tonięcia, a w razie jego zaistnienia zapewnienie jak najszybszej i skutecznej akcji ratowniczej.

Jednym z elementów wpływających na organizację bezpieczeństwa uczestników zajęć w wodzie są kompetencje i postawa osób odpowiedzialnych za zdrowie i życie pływających, kąpiących się czy uprawiających sporty wodne. Osoby te w chwili podjęcia pracy muszą być świadome ciążącej na nich odpowiedzialności względem uczestników zajęć i skutków prawnych ewentualnych zaniedbań w tym względzie.

Statystyki pokazują, że niestety pomimo szeregu wymagań organizacyjnych, merytorycznych i prawnych dochodzi corocznie do utonięć na kąpieliskach strzeżonych.

tabela111

WIĘCEJ W MAGAZYNIE „PŁYWALNIE I BASENY” NR 17

 

TEKST | Grażyna Kosiba, Marek Kosiba