Zaproszenie na trzy powiązane seminaria

UNIWERS SERWIS Sp. z o.o. przy współpracy Fundacji Ratownictwa BEZPIECZNI NAD WODĄ przygotował dla Państwa w dniach 28-30 października 2019 w Sopocie trzy powiązane seminariazawierające przekrojowe omówienie istotnych zagadnień związanych z procesem zarządzania bezpieczeństwem użytkowników wyznaczonych obszarów wodnych oraz prawidłową organizacją pracy służby ratownictwa wodnego:

  • Poniedziałek 28 października 2019 – Seminarium: Wybrane zagadnienia odpowiedzialności prawnej zarządzającego wyznaczonym obszarem wodnym w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i pracownikom pływalni – wybrane elementy zarządzania ryzykiem wypadkowym w świetle zmian przepisów prawnych 2018-2019, aktualnych wyroków sądów powszechnych, wybranych wyników kontroli PIP, NIK i MSWiA, doświadczeń z pracy biegłego i eksploatacji obiektów.
  • Wtorek 29 października 2019 – Seminarium: Regulacje prawne oraz wybrane rozwiązania organizacyjne, dotyczące rekrutacji, zatrudniania, nadzorowania, dokumentowania, zarządzania pracą ratowników wodnych na pływalni w świetle zmian przepisów prawnych 2018-2019, aktualnych wyroków sądów powszechnych, wybranych wyników kontroli PIP, NIK i MSWiA, doświadczeń z pracy biegłego i bieżącej eksploatacji obiektów)
  • Środa 30 października 2019 – Seminarium: Regulacje prawne oraz rozwiązania organizacyjne, dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa grupom zorganizowanym na terenie pływalni oraz organizacji i prowadzenia zajęć z grupami zorganizowanymi, w świetle zmian przepisów prawnych 2018-2019, aktualnych wyroków sądów powszechnych, doświadczeń z pracy biegłego i bieżącej eksploatacji obiektów (grupy szkolne, grupy rekreacyjne, grupy wycieczkowe, nauka pływania, rehabilitacja, aquaaerobik, kursy specjalistyczne itp.)

Szczegóły w poniższych linkach:

Zaproszenie Sopot 2019

Oferta – Grupy zorganizowane Sopot 2019

Oferta – Odpowiedzialność prawna Sopot 2019

Oferta – Zarządzanie pracą ratowników Sopot 2019