Reklama

Kategoria: WODA

wapo-0231

Oszczędność wody? TAK, ale nie kosztem jakości!

Prawda jest zaskakująca – mamy w Polsce tyle wody, ile jest w Egipcie i mniej niż w Hiszpanii, która jest uważana w Europie za kraj praktycznie pozbawiony wody. Standardem stają się apele władz, aby nie używać wody, jeśli nie ma takiej potrzeby. Już dziś w niektórych regionach możemy się spotykać z okresowym ograniczeniem dostaw wody.

trans-0234

Rola procesów technologicznych oraz urządzeń w spełnieniu wymagań nowego rozporządzenia Ministra Zdrowia

zy nowe rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. poz. 2016), wpłynie na zachowanie zarządców, użytkowników i wykonawców obiektów basenowych? Czy ograniczy działania mające na celu minimalizację kosztów inwestycji oraz cen usług i materiałów eksploatacyjnych? Czy jest możliwe spełnianie wymagań stawianych przez to rozporządzenie w istniejących obiektach?

problemy-022

Problemy, jakie w praktyce sprawia nowe rozporządzenie o jakości wody basenowej – czyli fiasko konsultacji społecznych

W grudniu 2015 r. weszło w życie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. Nr 2015, poz. 2016). Poruszenie w branży dało się zauważyć pod koniec stycznia, gdy w Integracyjnym Centrum Dydaktyczno-Sportowym w Łomiankach Gdańska Fundacja Wody przeprowadziła szkolenie, które dotyczyło omówienia nowego rozporządzenia.

jakosc-wody-022

Jakość wody na pływalniach w świetle wymagań nowego rozporządzenia Ministra Zdrowia

Długo oczekiwane Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. poz. 2016) [1], po ponad 12 latach braku w kraju regulacji prawnych dot. jakości wody przeznaczonej do pływania, kąpania się, uprawiania sportu i rekreacji na pływalniach, stało się faktem.

trans-0151

Baseny dla najbardziej wymagających, czyli baseny dla zwierząt

Przykładem dobrej inwestycji jest Afrykarium we Wrocławskim ZOO, które było omawiane w poprzednich numerach „Pływalni i Basenów”. Kolejny pozytywny przykład nowoczesnego obiektu dla zwierząt stanowi budowa wybiegu dla pingwinów Humboldta na terenie krakowskiego ogrodu zoologicznego.

florexpol-022

Silvertronix – basen bez chloru!

Wtechnologii Silvertronix nic już nie jest jak dawniej. Nieprzyjemny odór chloru, podrażnienia oczu i skóry, chlorowanie szokowe, uciążliwa kontrola chemiczna oraz dozowanie środków chemicznych – to już historia. Za to teraz – najlepsza jakość wody, stałe, bezpieczne parametry pH i dezynfekcji, skuteczna ochrona przed algami oraz krystalicznie czysta woda.

wapo-0151

Ile chloru związanego w wodzie basenowej?

Jeszcze dziś zdarza się często, że pracownicy obsługi codziennej basenów nie rozróżniają pojęcia chloru związanego w wodzie basenowej i w rozmowie na temat jakości wody mylą jego wartość z wartością chloru wolnego.

trans_02101

Afrykarium – Oceanarium Wrocław – baseny dla najbardziej wymagających, czyli baseny dla zwierząt. Część 4

W poprzednich artykułach zaprezentowana została ogólna charakterystyka obiektu i jego instalacji technologicznych. Szczegółowo omówiono technologie uzdatniania wody dla zbiorników z wodą słodką zamieszkałych przez zwierzęta wtórnie przystosowane do życia w środowisku wodnym, a także technologie dla zbiorników z wodą słodką i słoną zamieszkałych przez zwierzęta pierwotnie przystosowane do życia w środowisku wodnym.

astral_0211

ASTRALPOOL: Czysty i bezpieczny basen

Korzystanie z nawet najlepszego i najnowocześniejszego basenu wiąże się potencjalnie z pewnymi niedogodnościami, a nawet niebezpieczeństwami. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest stosowany w dużych ilościach chlor, który podrażnia, uczula i wprowadza dyskomfort. Na szczęście już dzisiaj dostępne są technologie, które mogą szybko ten problem rozwiązać, czyniąc nasz basen przyjaznym dla użytkownika.

stoprocent_021

100% jakości

Produkty chemiczne do pielęgnacji i utrzymania wody basenowej, a także utrzymania odpowiedniego stanu higieniczno-sanitarnego otoczenia basenu oraz zaplecza obiektów basenowych

probiko_021_front

Urządzenia UV w uzdatnianiu wody basenowej

Powszechnie wiadomo, że światło UV przy długości fali ok. 265 nm dezaktywuje, w zależności od wielkości dawki, różne mikroorganizmy – nie tylko bakterie, lecz także pasożyty, a nawet wirusy. Stąd od wielu już lat urządzenia UV służą do dezynfekcji wody wodociągowej, wody w przemyśle (głównie spożywczym, farmaceutycznym, kosmetycznym), a także wody basenowej

ph_00123

pH – bardzo ważny parametr

Odczyn wody (pH) jest jednym z najważniejszych parametrów eksploatacyjnych jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz wody do pływania, kąpania się, uprawiania sportu i rekreacji w pływalniach publicznych