Reklama

Kategoria: WODA

redukcja-0291

Redukcja kosztów funkcjonowania basenu. OC-1 – nowe medium filtracyjne

Energia jest jednym z największych kosztów i zwykle drugim po kosztach pracy elementem silnie wpływającym na wynik finansowy obiektów basenowych. Wielu decydentów zastanawia się nad sposobem obniżenia głównych kosztów, stosując rozwiązania energooszczędne lub wprowadzając alternatywne źródła energii służące np. do podgrzewu wody basenowej. Stosowanie rozwiązań ograniczających straty ciepła czy nowoczesnych energooszczędnych urządzeń to prawidłowy kierunek dla osiągnięcia redukcji kosztów, jednak wciąż niewystarczający.

wadola-0281

Trichloramina w wodzie basenowej

Do dezynfekcji wody basenowej używane są dezynfektanty chlorowe, które w reakcji ze składnikami wody powodują powstawanie wielu nowych związków, będących ubocznymi produktami dezynfekcji [5], [20], [23], [29].

predota-0281

Nowe rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi – wybrane tematy ważne dla zarządzających pływalniami publicznymi

W dniu 11 stycznia 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294) [2], które implementowało do polskiego systemu prawnego dyrektywę Komisji (UE) 2015/1787 z dnia 6 października 2015r. zmieniającą załączniki II oraz III do dyrektywy Rady 98/83/WE w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. Urz. UE L 260 z 7.10.2015, s. 6).

wapo-0281111

Regeneracja złoża filtracyjnego zamiast wymiany

Redukcję zabrudzenia filtrów ciśnieniowych i materiału filtracyjnego oraz zminimalizowanie ryzyka nadmiernej liczby bakterii można osiągnąć w wyniku stosowania technologii Wapotec do mycia filtrów DesoPur® z wykorzystaniem Tetrachlorodecaoxidu – TCDO.

ratynski-0281

Usuwanie substancji organicznych z wody basenowej

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz.U. poz. 2016), istotnym problemem w funkcjonowaniu pływalni stało się utrzymanie na normatywnym poziomie stężenia chloru związanego.

pompyhebo-02822

Nieograniczone możliwości dzięki nowej generacji pomp herborner.max

Od lat Herborner Pumpentechnik wyznacza standardy w opracowywaniu rynkowych i energooszczędnych pomp z przeznaczeniem dla technologii basenowej. Przełomową innowacją był powlekany typoszereg pomp „herborner”, który został obecnie poszerzony o nowy typoszereg herborner.max.

fun-02800

Inwerterowe pompy ciepła Fairland

Jednym z najbardziej efektywnych sposobów podgrzewania wody w basenach jest zastosowanie powietrznych pomp ciepła. Dzięki nim koszty inwestycyjne i eksploatacyjne są bardzo niskie.

de-02811

Profesjonalne uzdatnianie wody basenowej

Descon-trol XV S Line to urządzenie pomiarowo-regulacyjne do profesjonalnego uzdatniania wody w basenach prywatnych i publicznych. Wieloletnie praktyczne doświadczenie i innowacyjne pomysły idealnie zgrywają się w nowym urządzeniu ze zintegrowanymi pompami dozującymi z serii profesjonalnej marki Descon.

transczoo-00127

Baseny dla najbardziej wymagających, czyli baseny dla zwierząt – Część 2

Inwestycje, które cieszą oko osób odwiedzających oraz są komfortowe dla użytkowników, to marzenie każdego inwestora. Do takich z pewnością należy budowa wybiegu dla pingwinów Humboldta z zapleczem technicznym wraz z instalacjami i infrastrukturą techniczną zrealizowana w roku 2016 na terenie Krakowskiego Ogrodu Zoologicznego.

trans_00127

Dostosowanie parametrów wody do wymogów rozporządzenia w sprawie warunków, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach, na przykładzie modernizacji technologii wody basenowej w Parku Wodnym „Octopus” w Suchym Lesie

Uchwalenie Rozporządzenia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 2016), sprawiło, że firma Transcom zaczęła poszukiwać rozwiązań, aby woda w basenach była z jednej strony bezpieczna i spełniała normy zapisane w rozporządzeniu, a z drugiej strony, aby zarządzający obiektem nie musieli liczyć się z drastycznym podniesieniem kosztów związanych ze stosowaniem alternatywnych technologii.

flui_00127

Freepool – uzdatnianie wody bez dodatku produktów chemicznych

System Freepool powstał we współpracy działu R&D koncernu Fluidra i Uniwersytetu Autonomicznego w Barcelonie (UAB) oraz Szpitala Uniwersyteckiego w Barcelonie. Dzięki tak szeroko zakrojonej współpracy uzyskano oraz przetestowano system uzdatniania wody nie tylko skuteczny w utrzymaniu prawidłowych parametrów wody basenowej, lecz także bardzo korzystny dla użytkowników i środowiska.