Reklama

Kategoria: WODA

ratynski-0281

Usuwanie substancji organicznych z wody basenowej

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz.U. poz. 2016), istotnym problemem w funkcjonowaniu pływalni stało się utrzymanie na normatywnym poziomie stężenia chloru związanego.

pompyhebo-02822

Nieograniczone możliwości dzięki nowej generacji pomp herborner.max

Od lat Herborner Pumpentechnik wyznacza standardy w opracowywaniu rynkowych i energooszczędnych pomp z przeznaczeniem dla technologii basenowej. Przełomową innowacją był powlekany typoszereg pomp „herborner”, który został obecnie poszerzony o nowy typoszereg herborner.max.

fun-02800

Inwerterowe pompy ciepła Fairland

Jednym z najbardziej efektywnych sposobów podgrzewania wody w basenach jest zastosowanie powietrznych pomp ciepła. Dzięki nim koszty inwestycyjne i eksploatacyjne są bardzo niskie.

de-02811

Profesjonalne uzdatnianie wody basenowej

Descon-trol XV S Line to urządzenie pomiarowo-regulacyjne do profesjonalnego uzdatniania wody w basenach prywatnych i publicznych. Wieloletnie praktyczne doświadczenie i innowacyjne pomysły idealnie zgrywają się w nowym urządzeniu ze zintegrowanymi pompami dozującymi z serii profesjonalnej marki Descon.

transczoo-00127

Baseny dla najbardziej wymagających, czyli baseny dla zwierząt – Część 2

Inwestycje, które cieszą oko osób odwiedzających oraz są komfortowe dla użytkowników, to marzenie każdego inwestora. Do takich z pewnością należy budowa wybiegu dla pingwinów Humboldta z zapleczem technicznym wraz z instalacjami i infrastrukturą techniczną zrealizowana w roku 2016 na terenie Krakowskiego Ogrodu Zoologicznego.

trans_00127

Dostosowanie parametrów wody do wymogów rozporządzenia w sprawie warunków, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach, na przykładzie modernizacji technologii wody basenowej w Parku Wodnym „Octopus” w Suchym Lesie

Uchwalenie Rozporządzenia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 2016), sprawiło, że firma Transcom zaczęła poszukiwać rozwiązań, aby woda w basenach była z jednej strony bezpieczna i spełniała normy zapisane w rozporządzeniu, a z drugiej strony, aby zarządzający obiektem nie musieli liczyć się z drastycznym podniesieniem kosztów związanych ze stosowaniem alternatywnych technologii.

flui_00127

Freepool – uzdatnianie wody bez dodatku produktów chemicznych

System Freepool powstał we współpracy działu R&D koncernu Fluidra i Uniwersytetu Autonomicznego w Barcelonie (UAB) oraz Szpitala Uniwersyteckiego w Barcelonie. Dzięki tak szeroko zakrojonej współpracy uzyskano oraz przetestowano system uzdatniania wody nie tylko skuteczny w utrzymaniu prawidłowych parametrów wody basenowej, lecz także bardzo korzystny dla użytkowników i środowiska.

wapo_00127

Małe baseny potrzebują pomocy!

Na podstawie doświadczenia i obserwacji prowadzonej przez firmę WAPOTEC można wysnuć wniosek, że istniejące i pracujące systemy uzdatniania wody basenowej, szczególnie przy małych, samodzielnych basenach, jak np. przy hotelach, klubach fitness, ośrodkach szkoleniowo-kuracyjnych itp., nieprzypadkowo mogą mieć problemy z utrzymaniem obowiązujących parametrów wody zarówno w zakresie mikrobiologicznym, jak i fizyko-chemicznym.

descon_00127

Profesjonalne uzdatnianie wody basenowej

Descon-trol XV S Line to urządzenie pomiarowo-regulacyjne do profesjonalnego uzdatniania wody w basenach prywatnych i publicznych. Wieloletnie praktyczne doświadczenie i innowacyjne pomysły idealnie się zgrywają w nowym urządzeniu ze zintegrowanymi pompami dozującymi z serii profesjonalnej marki Descon.

system_00027

System świeżej wody użytkowej – oszczędność i higiena

Ciepła woda użytkowa jest jedną z podstawowych potrzeb zarówno w budownictwie jednorodzinnym, jak i we wszelkiego typu obiektach użyteczności publicznej, do których zaliczają się także budowle przeznaczone do celów sportowych, np. pływalnie czy aquaparki. Higiena wody użytkowej jest określona w stosownych…

ozonowanie_00127

Ozonowanie wody basenowej – za i przeciw – Część 2

W poprzedniej części tego cyklu poznaliśmy sposoby wytwarzania ozonu oraz historię jego zastosowania w uzdaniu wody. W tej części zostaną omówione możliwości efektywnego wykorzystania ozonu w uzdatnianiu wody basenowej.

wapo2-02601

WAPOTEC® – efektywność i skuteczność w branży basenowej

Obecność w Polsce rozwiązań i produktów firmowanych przez Grupę WAPOTEC daje basenom szansę na skorzystanie z innowacyjnych i sprawdzonych na świecie metod poprawy jakości wody basenowej. Technologie WAPOTEC są obecne w ponad 40 krajach świata, zawierają w sobie ponad 200 patentów i są dostępne w ponad 100 markach towarowych.

ozon2-02601

Ozon – czy warto?

Na temat zalet i wad systemu uzdatniania wody basenowej w oparciu o bezpośrednie dozowanie związków chloru wypowiadało się już wielu ekspertów, m.in. na łamach magazynu „Pływalnie i Baseny”. Większość z nich – jeśli nie wszyscy – przyznała, że najlepszym sposobem polepszania oddziaływania metod chlorowych w procesie uzdatniania jest zastosowanie dodatkowych systemów produkujących ozon.

ozon-02601

Ozonowanie wody basenowej – za i przeciw – Część I

W tym cyku artykułów postaramy się dociec, z jakiego powodu w polskich projektach technologii uzdatniania wody basenowej unika się instalacji ozonowania. Przeanalizujemy również formalne oraz techniczne aspekty stosowania tej technologii uzdatniania wody basenowej