Reklama

Kategoria: ZARZĄDZANIE

podgrzew

Podgrzew wody basenowej

Nowe technologie podgrzewu wody basenowej W dobie stale rosnących cen nośników energii ważne staje się poszukiwanie rozwiązań prowadzących do oszczędności w zużyciuenergii. W przypadku obiektów basenowych jedną z większych pozycji w ogólnych kosztach utrzymania jest…

oplaty_za_energie

Jak wyeliminować opłaty za energię bierną

Skuteczne oszczędzanie Rozwój rynku pływalni krytych w ostatnich latach sprawił, że ich właściciele w celu pozyskania klienta są zmuszeni podejmować różne działania marketingowe i organizacyjne. Na konkurencyjnym rynku podstawową cechą mającą wpływ na poziom konkurencyjności…

audyt_bezpiecz

Audyt bezpieczeństwa na pływalni

W ciągu ostatnich kilku lat nastąpiła zmiana szeregu aktów prawnych dotyczących zagadnień związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa na pływalni. Od 1 stycznia 2012 roku ustawodawca zdecydował się na dość daleko idącą deregulację i znaczną część kwestii…

bezpieczenstwo

Bezpieczeństwo i marketing

Zawsze razem Zdrowie według definicji Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) to stan pełnego, fizycznego, psychicznego i społecznego dobrego samopoczucia. W węższym znaczeniu – brak choroby lub ułomności. Nauka zajmująca się zdrowiem to higiena, a utrzymaniem i…

zarz_plywalniami

Zarządzanie pływalniami

Zero ryzyka, po prostu pływaj! Zarządzanie obiektami publicznymi, takimi jak baseny, stanowi prawdziwe wyzwanie dla gmin. Mimo że gminy przeważnie dysponują zaledwie jednym basenem, to skomplikowana struktura i złożona organizacja takich obiektów powodują, że gminy…

kontrola1

Kontrola zarządcza

Decydujące starcie W poprzednich artykułach dotyczących kontroli zarządczej stwierdziliśmy, że właściwe wdrożenie kontroli zarządczej wymaga zwrócenia szczególnej uwagi na trzy kluczowe elementy: zarządzanie przez cele, zarządzanie ryzykiem, coroczną samoocenę kontroli zarządczej. W poprzednim numerze PiB…

ekarta

E-karta

Szansa czy zagrożenie Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Białymstoku jest miejskim zakładem budżetowym powołanym decyzją prezydenta Białegostoku i działa na podstawie statutu nadanego uchwałą Rady Miejskiej w Białymstoku. Ośrodek realizuje zadania w zakresie wychowania…

system_bluefox

System Blue Fox

Nowa jakość pływania Niezależnie od tego, czy basen jest niewielkim obiektem wchodzącym w skład kompleksu hotelowego, prywatną inwestycją, czy profesjonalną pływalnią o wymiarach olimpijskich, jego specyfika wymaga zachowania najwyższych standardów. Na pierwszy plan wysuwają się…

raport_specjalny

Raport specjalny

Baseny i parki wodne w Polsce Firma Agrapool Consulting, lider w zarządzaniu obiektami wodnymi w Polsce, przygotowała pierwsze wydanie raportu o rynku basenów w Polsce. Raport jest odpowiedzią na zapotrzebowanie osób zarządzających obiektami, a także…

kontrola1

Kontrola zarządcza

Samoocena Żeby wykorzystać kontrolę zarządczą jako narzędzie nowoczesnego i skutecznego zarządzania, należy wdrożyć trzy kluczowe elementy: zarządzanie przez cele, zarządzanie ryzykiem i coroczną samoocenę kontroli zarządczej. Zajmiemy się ostatnim z elementów – coroczną samooceną kontroli…

kontrola1

Kontrola zarządcza

Czy to ważne? Pewna dyrektor szkoły zapytana przez kontrolera o zarządzenie w sprawie kontroli zarządczej odpowiedziała: „Ale jeszcze nie dostaliśmy wytycznych od naszych przełożonych”. Reakcja kontrolera była błyskawiczna: „Chce mi Pani powiedzieć, że jednostka nie…

samorzadowy

Samorządowy zakład budżetowy

czy dyrektor szkoły… Najwięcej obiektów rekreacyjno-sportowych w Polsce znajduje się w zasobach placówek oświatowych. Chociaż w ostatnich latach obserwujemy dużą dynamikę inwestycji sportowych w naszym kraju, to na zrównoważenie potrzeb w tym zakresie przyjdzie nam…

kurs_zarz

Kurs zarządzania jakością

czyli jakość „jakosi” nierówna Jakoś to będzie! Otóż niestety, na „jakosi” nie zbudujemy przyszłości, ponieważ w zarządzaniu marketingowym dla sukcesu centrum wodnego najważniejszy jest wysoki poziom jakości… w jakości. Zbyt często „jakoś” ratujemy, a prawie…

wpw

Wrocławski Park Wodny

Dla każdego coś miłego Wiele obiektów basenowych w Polsce ma w swojej nazwie człon aquapark czy park wodny, ale tylko kilkanaście z nich rzeczywiście zasługuje na to miano. Infrastrukturę aquaparku tworzą baseny kąpielowe o różnych…

analiza_fin

Analiza ekonomiczno-finansowa

Przychody, koszty, zyski Obiekt, który poddano analizie ekonomiczno-finansowej jest budynkiem dwukondygnacyjnym, w którym wyróżnia się trzy główne funkcje użytkowe – pływalnię, fitness i odnowę biologiczną. Nieruchomość jest własnością samorządu terytorialnego. Ma to istotne znaczenie dla wyboru…

nieruchonosci

Nieruchomości rekreacyjno-sportowe

Zarządzaj z głową W zarządzaniu nieruchomością rekreacyjno-sportową występują wszystkie elementy procesu zarządzania, które cechują każdą organizację czy też inną nieruchomość – niezależnie czy jest to nieruchomość prywatna czy publiczna. Kierowanie, zarządzanie organizacją i strategią, planowanie,…