Reklama

Kategoria: ZARZĄDZANIE

ekarta

E-karta

Szansa czy zagrożenie Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Białymstoku jest miejskim zakładem budżetowym powołanym decyzją prezydenta Białegostoku i działa na podstawie statutu nadanego uchwałą Rady Miejskiej w Białymstoku. Ośrodek realizuje zadania w zakresie wychowania…

system_bluefox

System Blue Fox

Nowa jakość pływania Niezależnie od tego, czy basen jest niewielkim obiektem wchodzącym w skład kompleksu hotelowego, prywatną inwestycją, czy profesjonalną pływalnią o wymiarach olimpijskich, jego specyfika wymaga zachowania najwyższych standardów. Na pierwszy plan wysuwają się…

raport_specjalny

Raport specjalny

Baseny i parki wodne w Polsce Firma Agrapool Consulting, lider w zarządzaniu obiektami wodnymi w Polsce, przygotowała pierwsze wydanie raportu o rynku basenów w Polsce. Raport jest odpowiedzią na zapotrzebowanie osób zarządzających obiektami, a także…

kontrola1

Kontrola zarządcza

Samoocena Żeby wykorzystać kontrolę zarządczą jako narzędzie nowoczesnego i skutecznego zarządzania, należy wdrożyć trzy kluczowe elementy: zarządzanie przez cele, zarządzanie ryzykiem i coroczną samoocenę kontroli zarządczej. Zajmiemy się ostatnim z elementów – coroczną samooceną kontroli…

kontrola1

Kontrola zarządcza

Czy to ważne? Pewna dyrektor szkoły zapytana przez kontrolera o zarządzenie w sprawie kontroli zarządczej odpowiedziała: „Ale jeszcze nie dostaliśmy wytycznych od naszych przełożonych”. Reakcja kontrolera była błyskawiczna: „Chce mi Pani powiedzieć, że jednostka nie…

samorzadowy

Samorządowy zakład budżetowy

czy dyrektor szkoły… Najwięcej obiektów rekreacyjno-sportowych w Polsce znajduje się w zasobach placówek oświatowych. Chociaż w ostatnich latach obserwujemy dużą dynamikę inwestycji sportowych w naszym kraju, to na zrównoważenie potrzeb w tym zakresie przyjdzie nam…

kurs_zarz

Kurs zarządzania jakością

czyli jakość „jakosi” nierówna Jakoś to będzie! Otóż niestety, na „jakosi” nie zbudujemy przyszłości, ponieważ w zarządzaniu marketingowym dla sukcesu centrum wodnego najważniejszy jest wysoki poziom jakości… w jakości. Zbyt często „jakoś” ratujemy, a prawie…

wpw

Wrocławski Park Wodny

Dla każdego coś miłego Wiele obiektów basenowych w Polsce ma w swojej nazwie człon aquapark czy park wodny, ale tylko kilkanaście z nich rzeczywiście zasługuje na to miano. Infrastrukturę aquaparku tworzą baseny kąpielowe o różnych…

analiza_fin

Analiza ekonomiczno-finansowa

Przychody, koszty, zyski Obiekt, który poddano analizie ekonomiczno-finansowej jest budynkiem dwukondygnacyjnym, w którym wyróżnia się trzy główne funkcje użytkowe – pływalnię, fitness i odnowę biologiczną. Nieruchomość jest własnością samorządu terytorialnego. Ma to istotne znaczenie dla wyboru…

nieruchonosci

Nieruchomości rekreacyjno-sportowe

Zarządzaj z głową W zarządzaniu nieruchomością rekreacyjno-sportową występują wszystkie elementy procesu zarządzania, które cechują każdą organizację czy też inną nieruchomość – niezależnie czy jest to nieruchomość prywatna czy publiczna. Kierowanie, zarządzanie organizacją i strategią, planowanie,…

sprzet_ratowniczy

Podstawowy sprzęt ratowniczy

Na ratunek – wyposażenie pływalni Wszyscy ratownicy, a także pracownicy obsługi i ochrony powinni być okresowo szkoleni w obsłudze dostępnego sprzętu do udzielania pierwszej pomocy. Okresowo powinny być też prowadzone symulowane akcje ratownicze z elementami…

zagrozenie_chemiczne

Zagrożenie chemiczne

Uwaga! Zagrożenie chemiczne to potencjalne niebezpieczeństwo zatrucia, pożaru lub wybuchu, jakie stwarzają z powodu swych własności fizykochemicznych i toksycznych substancje chemiczne stosowane w wysokich stężeniach, ciśnieniach lub temperaturach. Określenie i ocena zagrożenia Ocena ryzyka zawodowego…

pierwsza_pomoc

Pierwsza pomoc…

…i TyNa pracodawcy spoczywa obowiązek zapewnienia pracownikom systemu pierwszej pomocy oraz środków do jej udzielania. W niniejszym artykule omówione zostaną zagadnienia związane z optymalnym wyposażeniem pływalni w sprzęt do udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej. Co mówią…

eksploatacja1

Koszty eksploatacji krytych pływalni

Koło fortuny Celem niniejszego tekstu jest przybliżenie czynników mających wpływ na koszty pozyskiwania i wykorzystywania energii, które stanowią 35–50% wszystkich kosztów eksploatacji krytej pływalni. Etap projektowania i wykonawstwa Czynniki mające wpływ na koszty eksploatacji na…

szara_strefa

Szara strefa w obiektach publicznych

Nie dajmy się zrobić na szaro Szara strefa obejmuje działalność zarobkową, nie mającą charakteru przestępczego, prowadzoną bez wnoszenia odpowiednich opłat, płacenia stosownych podatków i bez przestrzegania obowiązujących norm prawnych. Dotyczy głównie przychodów z nieujawnionych źródeł….

reguly_bez

Reguły bezpieczeństwa

20 pytań o audyt bezpieczeństwa Pływalnia, basen czy aquapark to obiekty, które dostarczają ludziom wielu atrakcji i zapewne ich popularność nigdy nie osłabnie. Zarządzanie takim obiektem wiąże się jednak z dość dużym ryzykiem, wynikającym ze…