Reklama

Kategoria: ZARZĄDZANIE

rodo-0291

RODO w obiektach sportowych

W ostatnich miesiącach często stykamy się ze skrótem RODO. Media donoszą o planowanym wejściu w życie tego aktu prawnego. Firmy doradcze i szkoleniowe regularnie zapełniają nasze skrzynki e-mailowe ofertami audytów, szkoleń i wdrożeń.

daszcz-0291

Metody i filozofia zarządzania pływalnią i obiektami sportowymi w Polsce i innych krajach UE

Wciągu ostatniego miesiąca w Mińsku Mazowieckim i Krakowie odbyły się dwie konferencje związane z zarządzaniem obiektami sportowymi. Fundacja Instytut Rozwoju Infrastruktury Sportowej zaprosiła do Polski w ramach projektu „Acelerator” gości z Portugalii i Holandii, aby poznali funkcjonowanie polskich obiektów. Samorządowcy i managerowie z Europy Zachodniej zwiedzali pływalnie, stadiony, a głównym forum wymiany poglądów był OSiR w Mińsku Mazowieckim, zarządzany przez Roberta Smugę.

omowienie-0281

Omówienie projektu nowelizacji ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych

Minęło już 6 lat obowiązywania przepisów ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 656 ze zm.), aktów wykonawczych do niej wydanych oraz przepisów ściśle z nią powiązanych, regulujących głównie zagadnienia związane z obszarami wodnymi, zapewnieniem bezpieczeństwa w sferze pomocy medycznej i bezpiecznymi warunkami wypoczynku nad wodą dzieci i młodzieży.

problemy-0027

Problemy z przepisami przeciwpożarowymi na pływalniach

Osoby zarządzające pływalniami zwykle są skoncentrowane na skutecznym zarządzaniu obiektem w odniesieniu do finansów, właściwym wykorzystaniu potencjału obiektu i zatrudnionej kadry. Analizowane są statystyki w celu zwiększenia obrotów, szkolony jest personel, aby podnieść poziom wiedzy w zakresie uzdatniania wody, ogrzewania, wentylacji, technik sprzątania.

sytuacje-awaryjne-0027

Koordynujemy sytuacje awaryjne

Rolą kierownika jednostki jest przewidywanie sytuacji awaryjnych i przygotowanie na nie pracowników. Jednym ze sposobów właściwego zarządzania pracownikami obsługującymi obiekty publiczne jest stworzenie procedur informowania i reagowania na awarie oraz zdarzenia, które mogą prowadzić do konieczności ewakuacji obiektu.

klient-0027

Klient (nie) nasz Pan? Rozważania praktyka

Klient ma zawsze rację! Klient nasz pan! – to slogany, czyli znane, utarte i oklepane zwroty [1], które poprzez nadmierne używanie w wypowiedziach publicznych straciły na swoim znaczeniu, stając się czystym formalizmem; czynią na polskim rynku usług, również basenowym, spore spustoszenie, a przynajmniej zamęt.

wybrane-0027

Wybrane prawne i organizacyjne aspekty zapewnienia bezpieczeństwa na pływalni – outsourcing usług z zakresu ratownictwa wodnego

Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 656 z późn. zm.; dalej jako: ustawa) za zapewnienie bezpieczeństwa na terenie, na którym jest prowadzona działalność w zakresie sportu lub rekreacji, czyni odpowiedzialnymi zarządzających obszarami wodnymi: osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które prowadzą działalność w tym zakresie (art. 4 ust. 2 pkt 2).

utrzymanie-czystosci-0027

Utrzymanie czystości na pływalniach publicznych

Bezpieczne korzystanie z obiektów pływalni to nie tylko odpowiednia, zgodna z wymaganiami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. [1] jakość wody w nieckach basenowych oraz systemach jej cyrkulacji i uzdatniania, lecz także nienaganne, stabilne warunki higieniczno-sanitarne wszystkich pomieszczeń, powierzchni i sprzętów w otoczeniu niecek basenowych oraz zapleczy szatniowo-natryskowych, z którymi osoby korzystające z tych obiektów mają kontakt.

wyt-sauna-001

Wytyczne dotyczące wymagań sanitarno- -higienicznych dla saun

Kąpiele saunowe stanowią specyficzną formę rekreacji, których istotą jest krótkotrwała ekspozycja na wysoką temperaturę otoczenia, z następowym szybkim ochłodzeniem ciała pod natryskiem i/lub w basenie kąpielowym, które znajdują się w pomieszczeniu w sąsiedztwie kabiny o wysokiej temperaturze powietrza lub są usytuowane na zewnątrz budynku.